ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สายด่วน 1646

สรุปยอดผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์รถบัสเจ้าหน้าที่ กทม. เกิดอุบัติเหตุที่ อ.บางปะหัน จ.อยุธยา เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 57
 
บุคลากร กทม.
บุคคลภายนอก
รวม
ยอดผู้เสียชีวิต
1
3
4
ยอดผู้บาดเจ็บ
40
5
45
รวม
41
8
49
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
26
3
29
ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.00 น.

สรุปการติดตามผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์รถบัสเจ้าหน้าที่ กทม. เกิดอุบัติเหตุ ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล (Admit)
  >> รายงานข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 06.00 น.
  >> รายงานข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.00 น.
  >> รายงานข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.00 น.ดาวน์โหลดเอกสารการเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
  >> แบบฟอร์มการลงข้อมูล
  >> ชี้แจงวิธีการเก็บข้อมูล
  >> สำรวจรายชื่อผู้ประสานงาน


ปฏิทินกิจกรรมศูนย์เอราวัณ
ประจำเดือน กันยายน 2557
  >> 4 กันยายน 2557 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพหน่วยบริการในระบบฯ
  >> 6 กันยายน 2557 กิจกรรม "กีฬาสัมพันธ์สำนักการแพทย์"
  >> 18 กันยายน 2557 ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือเชื้อไวรัสอีโบล่า
  >> 24 กันยายน 2557 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล
ประจำเดือน ตุลาคม 2557
  >> 13 - 31 ตุลาคม 2557 ตรวจรับรองรถพยาบาลในระบบฯ ประเภทรถ Advance


ข่าวประชาสัมพันธ์

>> ศูนย์เอราวัณร่วมพิธีวางพวงมาลาถายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือเชื้อไวรัสอีโบล่า
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณร่วมกิจกรรม "กีฬาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์"
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมคณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพหน่วยบริการในระบบฯ
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณร่วมจัดนิทรรศการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในงาน "7 สี ปลอดภัย ใส่ใจพลังงาน"
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมคณะกรรมการดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2557
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรหลักสูตรการอบรมพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 2
..............................................................................................................................................................
>> ประชุมทบทวนพื้นที่ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
..............................................................................................................................................................
>> คณะผู้อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง ศึกษาดูงานที่ศูนย์เอราวัณ
..............................................................................................................................................................
>> ศูนย์เอราวัณจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรหลักสูตรการอบรมพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ระดับพื้นฐาน
..............................................................................................................................................................
>> ซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์กรณีเผชิญเหตุสาธารณภัย ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
..............................................................................................................................................................


 Download เอกสาร/แบบฟอร์ม

>> เกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการขอรับอนุมัติประกาศนียบัตรสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
..............................................................................................................................................................
>> แบบฟอร์มรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์
..............................................................................................................................................................
>> รายชื่อผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลและแนวทางการรายงานข้อมูลในช่วงเทศกาลสงกรานต์
..............................................................................................................................................................
>> ชี้แจงการเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์
..............................................................................................................................................................
>> แบบฟอร์มรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ชุมนุม
..............................................................................................................................................................
>> ใบสมัครหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
..............................................................................................................................................................
>> มาตรฐานหน่วยปฏิบัติการ
..............................................................................................................................................................