มาตราฐานหน่วยปฏิบัติการ

หน่วยปฏิบัติการ  แบ่งตามระดับความสามารถที่จะให้บริการออกเป็น  2  ระดับ คือ

หน่วยปฏิบัติการระดับพื้นฐาน (Basic Life Support  หรือ BLS )

   หน่วยปฏิบัติการระดับสูง (Advanced  Life  Support  หรือ ALS)

   • หน่วยปฏิบัติการระดับสูง ( Advanced  Life  Support  หรือ ALS ) ประกอบด้วย
   • รถพยาบาล

    อุปกรณ์เพิ่มเติมและเวชภัณฑ

    อุปกรณ์ในการช่วยชีวิต

    อุปกรณ์ในการให้ O2

    อุปกรณ์ในการดามและเคลื่อนย้าย

    อุปกรณ์ในการทำแผลและห้ามเลือด

    อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ

    อุปกรณ์ สำหรับการช่วยคลอดฉุกเฉิน

    อุปกรณ์อื่นๆ 

    ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นชนิดต่างๆ

   • รถพยาบาล  มีมาตรฐานอุปกรณ์ขั้นต่ำตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ข้อ 4.2
    เรื่องลักษณะรถและอุปกรณ์ประจำรถ  คือ

    1. เป็นรถตู้หรือรถที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันดัดแปลง หลังคายกสูง ขนาดมาตรฐาน
    2. มีสีขาวตลอดคัน
    3. มีเปลขนย้ายผู้ป่วยที่สามารถยึดตรึงกับรถพยาบาล
    4. ภายในรถมีกระจกปิดกั้นระหว่างห้องคนขับกับห้องผู้ป่วยและมีเครื่องระบายอากาศระบบไฟฟ้า
     บนหลังคา
    5. ไฟสีแดง - น้ำเงินหรือน้ำเงินเป็นไฟราวด์หรือไฟโป๊ะเท่านั้น (ห้ามใช้ไฟหยดน้ำ)

    พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมและเวชภัณฑ์  ดังนี้

    1. ท่อบรรจุ  ออกซิเจน (O2 Cylinder) ขนาดไม่น้อยกว่า G size  มีลิ้นเปิดปิด  ( Cylinder Valve ) ที่ได้มาตรฐาน มอก. และมีอุปกรณ์ปรับความดัน ( Regulator ) และมีระบบ Pipe Line ที่ มีเอกสารจากผู้ผลิตหรือผู้ขายว่าใช้กับระบบก๊าซ  ทางการแพทย์ ได้
    2. ท่อบรรจุ ออกซิเจน ขนาด D size  1 ท่อ พร้อมอุปกรณ์ปรับความดัน  ( Regulator ) และ O2 Flowmeter ขนาด 1 – 15 ลิตร พร้อมกระบอกน้ำ สายต่อและหน้ากากครบชุด และ มีเอกสารจากผู้ผลิตหรือผู้ขายว่าใช้กับระบบก๊าซ ทางการแพทย์ ได้
    3. ชุดเครื่องดูดเสมหะระบบไฟฟ้า
    4. ตู้สำหรับเก็บเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์

    อุปกรณ์ในการช่วยชีวิต ประกอบด้วย

    1. เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ (AED) หรือสูงกว่า จำนวน  1  เครื่อง
    2. Paddle ของ  AED จำนวน 2  คู่
    3. กระดานปั้มหัวใจ      จำนวน  1  แผ่น
    4. เครื่องดูดเสมหะ( suction ) ชนิดเคลื่อนย้ายได้   จำนวน  1  เครื่อง
    5. สาย suction ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก  จำนวนขนาดละ  2  เส้น
    6. อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมือบีบ (Ambu Bag) ผู้ใหญ่ และเด็กอย่างละ  1  อัน
    7. Mask ผู้ใหญ่  เด็กโต เด็กเล็ก  จำนวนชนิดละ 1  อัน
    8. Air Way No1,  No2, No3 และ No4  ขนาดละ  1 , 2 , 2  และ 1 อันตามลำดับ
    9. E – T tube No2, No5, No7, No7.5 และ No8  ขนาดละ 1,1,2 ,2 และ 2  อันตามลำดับ
    10. ครีมหล่อลื่นในการใส่ท่อช่วยหายใจ จำนวน  1  หลอด
    11. Guide wire ขนาดใหญ่  กลาง  เล็ก  ขนาดละ 1  อัน
    12. Laryngoscope ( Handle  ) จำนวน  1  อัน
    13. Blade ( ผู้ใหญ่  เด็กโต  เด็กเล็ก ) ขนาดละ  1  อัน

    อุปกรณ์ในการให้ O2

    1. สายให้ O2  (Cannular)  จำนวน  2  เส้น
    2. สายให้ O2 ( Mask +  bag )  จำนวน  2 ชุด
    3. สาย O2  พ่นยา ผู้ใหญ่ และ เด็ก   ขนาดละ 2 และ 1  ชุด
    4. สายต่อ O2 กับ Ambu bag จำนวน 1  เส้น                               
   •  

    อุปกรณ์ในการดามและเคลื่อนย้าย

    1. Spinal Board  จำนวน  1 แผ่น และหรือเปลตัก 
    2. เฝือกคอชนิดแข็ง ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก   ชนิดละ 1 อัน
    3. ที่ยึดตรึงศีรษะ  จำนวน  1  คู่
    4. สายรัดตัวผู้ป่วย  จำนวน  3  เส้น
    5. ไม้ดามแขน และขาหรืออุปกรณ์ดามที่ทำด้วยวัสดุอื่น จำนวน  2  อัน
    6. เก้าอี้สำหรับเคลื่อนย้าย  จำนวน  1  ตัว
    7. KED  จำนวน  1  อัน

    อุปกรณ์ในการทำแผลและห้ามเลือด ประกอบด้วย

    1. ก๊อสปราศจากเชื้อ  จำนวน  5  ห่อ
    2. ไม้พันสำลี ปราศจากเชื้อ จำนวน  5  อัน
    3. Top  dressing  จำนวน  5  ชิ้น
    4. Elastic  Bandage  ขนาด 3”  4”  6” ขนาดละ   5  ม้วน
    5. Roll  gauze จำนวน 5 ม้วน
    6. พลาสเตอร์  จำนวน  1  ม้วน
    7. 70% Alcohol  จำนวน  1  ขวด
    8. NSS สำหรับล้างแผล ขนาด 1,000 c.c. จำนวน  1  ขวด
    9. Betadine solution  จำนวน  1  ขวด
    10. Betadine scrub จำนวน  1  ขวด

    อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ  ประกอบด้วย

    1. ถุงมือปราศจากเชื้อ  จำนวน  2  คู่
    2. ถุงมือสะอาด  จำนวน  1  กล่อง
    3. Mask ปิดปาก – จมูก จำนวน  5  ชิ้น
    4. เสื้อกาวน์  จำนวน  5  ตัว
    5. แว่นตา  จำนวน  2  อัน
    6. น้ำยาล้างมือชนิดแห้ง  จำนวน  1  ขวด
    7. ถุงแยกขยะสีแดง จำนวน  5  ใบ
    8. พลาสเตอร์ยา  จำนวน  1  โหล

    อุปกรณ์ สำหรับการช่วยคลอดฉุกเฉิน ประกอบด้วย

    1. ผ้าห่อเด็ก  จำนวน  2  ผืน
    2. ลูกสูบยางปราศจากเชื้อ  จำนวน  1  ลูก
    3. ที่หนีบสายสะดือ  จำนวน  4  คู่
    4. กรรไกร จำนวน  1  อัน
    5. ป้ายผูกข้อมือเด็ก  จำนวน  2  อัน

    อุปกรณ์อื่นๆ  ประกอบด้วย

    1. เครื่องวัดความดันโลหิต  (Sphygmomanometer) จำนวน  1  เครื่อง
    2. หูฟัง (Stethoscope) จำนวน  1  อัน
    3. แอมโมเนีย  จำนวน  1  ขวด
    4. สำลี  จำนวน 1  ห่อ
    5. เครื่องวัดระดับ O2ในกระแสเลือด Oxymeter จำนวน  1  เครื่อง
    6. เครื่องวัดระดับน้ำตาลในกระแสเลือด และ Strip จำนวน 1  เครื่องและ 1 กล่อง
    7. หน้ากากสำหรับพ่นยา Neubulizer
    8. สายรัดแขนสำหรับให้สารน้ำ  จำนวน  2  เส้น
    9. ใบเลื่อยหลอดยา จำนวน  2  อัน
    10. กระบอกฉีดยาขนาด   2    10    50 c.c. ขนาดละ  2  อัน
    11. เข็มฉีดยา เบอร์ 18  21  23  24  ขนาดละ  3  อัน
    12. Catheterให้สารน้ำ เบอร์ 16,18,20, 24 ขนาดละ 2, 2, 4, 2  อันตามลำดับ
    13. Three way  จำนวน  2  อัน
    14. Extension tube  จำนวน 2 อัน
    15. ไม้กดลิ้น  จำนวน  1  อัน
    16. เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่
    17. ถังแยกขยะติดเชื้อ
    18. อุปกรณ์แขวนน้ำเกลือ

    ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นชนิดต่างๆ ประกอบด้วย

     • Adrenaline      10  amp
     • Atropine         10   amp
     • 10 % Calcium gluconate 10 c.c.   2   amp
     • 50% Glucose  50 c.c.   2    amp
     • Diazepam (10mg.)   2   amp
     • Furozemide   2    amp
     • Sodium Bicarbonate  50 c.c.   2   amp
     • Naloxone  Anexate   2   amp
     • Antihistamine   2   amp
     • Dexamethazone   1 amp
     • Dimenhydrinate ( Dramamine ) 1 amp
     • Metodopamide ( Plasil ) 2 amp
     • Haloperidol ( Haldol )  2 amp
     • Xylocard 100  mg.    2  amp หรือ  2% Lidocaine  
     • Methergine  2  amp
     • Morphine       2 amp
     • Pethidine 2 amp
     • ASA gr V สำหรับเคี้ยว 5 tab
     • Nitroglycerine  (อมใต้ลิ้น)  5  tab
     • Salbutamol  3  nebule  
     • Lactate Ringer’s solution  1000 c.c.   2  bag
     • Normal saline Solution 500 c.c.    1  bag
     • Normal saline Solution 1000 c.c.    1  bag
     • 5% D/N/2  500 c.c.    1  bag   และหรือ
     • 5% D/N/2  1000 c.c .    1  bag
     • 5% D/W  500 c.c   1  bag  และหรือ
     • 5% D/W  1000 c.c.   1   bag    
     • I.V. set  Macro และ  Micro set  ชนิดละ 3 และ 2  ชุด