รายงานเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ( เิริ่ม 15 มีนาคม 2553 )


วัน/เวลา
เหตุการณ์
9 มิ.ย.2553
 
เวลา 16.00 น.
8 มิ.ย.2553
 
เวลา 16.00 น.
7 มิ.ย.2553
 
เวลา 16.00 น.
เวลา 10.00 น.
6 มิ.ย.2553
 
เวลา 16.00 น.
1 มิ.ย.2553
 
เวลา 10.00 น.
26 พ.ค.2553
 
เวลา 10.00 น.
23 พ.ค.2553
 
เวลา 16.00 น.
เวลา 16.00 น.
เวลา 08.00 น.
เวลา 08.00 น.
22 พ.ค.2553
 
เวลา 16.00 น.
เวลา 16.00 น.
เวลา 08.00 น.
21 พ.ค.2553
 
เวลา 16.00 น.
เวลา 16.00 น.
เวลา 08.00 น.
เวลา 08.00 น.
เวลา 06.00 น.
เวลา 06.00 น.
20 พ.ค.2553
 
เวลา 24.00 น.
เวลา 24.00 น.
เวลา 20.00 น.
เวลา 20.00 น.
เวลา 16.00 น.
เวลา 16.00 น.
เวลา 13.00 น.
เวลา 13.00 น.
เวลา 12.00 น.
เวลา 12.00 น.
เวลา 08.00 น.
เวลา 08.00 น.
เวลา 07.00 น.
เวลา 07.00 น.
19 พ.ค.2553
เวลา 00.00 น.
เวลา 00.00 น.
รายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทหารกดดันกลุ่ม นปช.วันที่ 14-19 พ.ค.2553
เวลา 20.00 น.
เวลา 20.00 น.
รายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทหารกดดันกลุ่ม นปช.วันที่ 14-19 พ.ค.2553
เวลา 18.00 น.
เวลา 18.00 น.
รายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทหารกดดันกลุ่ม นปช.วันที่ 14-19 พ.ค.2553
เวลา 17.00 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 17.00 น.
รายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทหารกดดันกลุ่ม นปช.วันที่ 14-19 พ.ค.2553
เวลา 16.00 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 16.00 น.
รายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทหารกดดันกลุ่ม นปช.วันที่ 14-19 พ.ค.2553
เวลา 15.00 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 15.00 น.
รายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทหารกดดันกลุ่ม นปช.วันที่ 14-19 พ.ค.2553
เวลา 14.00 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 13.00 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 12.00 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 10.00 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 06.00 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
18 พ.ค.2553
 
เวลา 24.00 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 20.30 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 20.30 น.
รายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทหารกดดันกลุ่ม นปช.วันที่ 14-17 พ.ค.2553
เวลา 16.00 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 16.00 น.
รายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทหารกดดันกลุ่ม นปช.วันที่ 14-17 พ.ค.2553
เวลา 10.00 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 10.00 น.
รายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทหารกดดันกลุ่ม นปช.วันที่ 14-17 พ.ค.2553
เวลา 06.00 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 06.00 น.
รายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทหารกดดันกลุ่ม นปช.วันที่ 14-17 พ.ค.2553
17 พ.ค.2553
 
เวลา 24.00 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 24.00 น.
รายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทหารกดดันกลุ่ม นปช.วันที่ 14-17 พ.ค.2553
เวลา 20.30 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 20.30 น.
รายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทหารกดดันกลุ่ม นปช.วันที่ 14-17 พ.ค.2553
เวลา 19.30 น.
ข่าวศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ในสถานการณ์ฉุกเฉินพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เวลา 18.30 น.
รายงานจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ทหารกดดันกลุ่มนปช. ตั้งแต่วันที่ 14 - 17  พ.ค. 53
เวลา 15.00 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 15.00 น.
รายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทหารกดดันกลุ่ม นปช.วันที่ 14-17 พ.ค.2553
เวลา 14.00 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 12.00 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 12.00 น.
รายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทหารกดดันกลุ่ม นปช.วันที่ 14-17 พ.ค.2553
เวลา 10.00 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 08.30 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 08.30 น.
รายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทหารกดดันกลุ่ม นปช.วันที่ 14-17 พ.ค.2553
เวลา 06.00 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 06.00 น.
รายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทหารกดดันกลุ่ม นปช.วันที่ 14-17 พ.ค.2553
เวลา 00.00 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 00.00 น.
รายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทหารกดดันกลุ่ม นปช.วันที่ 14-16 พ.ค.2553
16 พ.ค.2553
 
เวลา 22.00 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 22.00 น.
รายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทหารกดดันกลุ่ม นปช.วันที่ 14-16 พ.ค.2553
เวลา 18.00 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 18.00 น.
รายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทหารกดดันกลุ่ม นปช.วันที่ 14-16 พ.ค.2553
เวลา 14.00 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 14.00 น.
รายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทหารกดดันกลุ่ม นปช.วันที่ 14-16 พ.ค.2553
เวลา 12.00 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 12.00 น.
รายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทหารกดดันกลุ่ม นปช.วันที่ 14-16 พ.ค.2553
เวลา 08.00 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 08.00 น.
รายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทหารกดดันกลุ่ม นปช.วันที่ 14-16 พ.ค.2553
เวลา 06.00 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 06.00 น.
รายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทหารกดดันกลุ่ม นปช.วันที่ 14-16 พ.ค.2553
15 พ.ค.2553
 
เวลา 24.00 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 24.00 น.
รายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทหารกดดันกลุ่ม นปช.เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2553
เวลา 22.00 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 22.00 น.
รายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทหารกดดันกลุ่ม นปช.เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2553
เวลา 19.30 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 19.30 น.
รายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทหารกดดันกลุ่ม นปช.เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2553
เวลา 16.00 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 16.00 น.
รายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทหารกดดันกลุ่ม นปช.เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2553
เวลา 13.00 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 12.30 น.
รายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทหารกดดันกลุ่ม นปช.เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2553
เวลา 06.00 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
14 พ.ค.2553
 
เวลา 24.00 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 22.00 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 20.00 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 18.30 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 17.30 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 16.30 น.
รายงานผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์..เบื้องต้น
เวลา 14.00 น.
จำนวนผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์บริเวณศาลาแดง วันที่ 13 พ.ค. 53
เวลา 14.00 น.
จำนวนผู้บาดเจ็บจากเหตุระเบิดบริเวณจุดตรวจถนนพระราม 4 เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 53
เวลา 14.00 น.
จำนวนผู้บาดเจ็บจากเหตุยิงอาวุธปืนบริเวณBTSศาลาแดงหน้าโรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2553
เวลา 14.00 น.
จำนวนผู้บาดเจ็บจากเหตุปะทะแยกอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ถนนวิภาวดี - รังสิต เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2553
เวลา 14.00 น.
จำนวนผู้บาดเจ็บจากเหตุระเบิดบริเวณแยกศาลาแดงถนนสีลม เมื่อวันที่ 22 เม.ย.53
เวลา 14.00 น.
จำนวนผู้บาดเจ็บที่ยังรักษาในโรงพยาบาลในเหตุปะทะของกลุ่มผู้ชุมนุม นปช. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2553
เวลา 13.45 น
รายงานผู้บาดเจ็บจากเหตุปะทะบริเวณแยกวิทยุ
เวลา 08.00 น
ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์บริเวณศาลาแดง วันที่ 13 พ.ค. 53
เวลา 08.00 น
ข่าวศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ในสถานการณ์ฉุกเฉินพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เวลา 01.00 น
ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์บริเวณศาลาแดง วันที่ 13 พ.ค. 53
   
รายงานจำนวนผู้บาดเจ็บ/เจ็บป่วยจากสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช.
วันที่ 9 เมษายน 2553 เวลา 08.00
วันที่ 8 เมษายน 2553 เวลา 08.00
วันที่ 7 เมษายน 2553 เวลา 08.00
วันที่ 6 เมษายน 2553 เวลา 08.00
วันที่ 5 เมษายน 2553 เวลา 08.00
วันที่ 4 เมษายน 2553 เวลา 08.00
วันที่ 3 เมษายน 2553 เวลา 08.00
วันที่ 2 เมษายน 2553 เวลา 08.00
วันที่ 1 เมษายน 2553 เวลา 18.00
วันที่ 1 เมษายน 2553 เวลา 08.00